fbpx
Renison University College là trường được sát nhập với đại học Waterloo. Trường có các chương trình Cử nhân Xã hội học và Cử nhân Công tác xã hội. Trường cũng có một chương trình Thạc sĩ công tác xã hội rất nổi tiếng. Ngoài các chương trình này, trường Renison University College còn có các chương trình về ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật. Về vấn đề đời sống sinh viên, trường Renison có mức học phí phải chăng, điều kiện nhà ở trên khu học xá tiện nghi. Các dịch vụ ăn tối, sự kiện văn hóa, các bữa ăn trả trước cùng một cộng đồng sinh viên đa văn hóa cũng làm cho cuộc sống tại khu học xá vô cùng thú vị.

 

Renison University College là trường được sát nhập với đại học Waterloo. Trường có các chương trình Cử nhân Xã hội học và Cử nhân Công tác xã hội. Trường cũng có một chương trình Thạc sĩ công tác xã hội rất nổi tiếng. Ngoài các chương trình này, trường Renison University College còn có các chương trình về ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật. Về vấn đề đời sống sinh viên, trường Renison có mức học phí phải chăng, điều kiện nhà ở trên khu học xá tiện nghi. Các dịch vụ ăn tối, sự kiện văn hóa, các bữa ăn trả trước cùng một cộng đồng sinh viên đa văn hóa cũng làm cho cuộc sống tại khu học xá vô cùng thú vị.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Waterloo Renison University College

Location: Renison University College, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-4404
Website: https://uwaterloo.ca/renison/
Distance: 0 km

University of Waterloo St. Jerome's University

Location: St. Jerome's University, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-8111
Website: https://www.sju.ca/
Distance: 0.15 km

University of Waterloo St. Paul's University College

Location: St. Paul's University College, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-885-1460
Website: https://uwaterloo.ca/stpauls/
Distance: 0.17 km

Wilfrid Laurier University

Location: Wilfrid Laurier University, University Avenue West, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-1970
Website: https://wlu.ca/
Distance: 1.75 km

University of Waterloo

Location: University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaDistance: 0.65 km