fbpx
Được thành lập năm 1965, Đại học Warwick nằm trong cơ sở rộng 700 mẫu ở trung tâm nước Anh, thuận tiện đến một số thành phố lớn ở Vương quốc Anh bao gồm Birmingham, Coventry và London. Số lượng sinh viên hiện nay đạt hơn 16.646 người với 20% là sinh viên quốc tế. Trường có 29 khoa và hơn 50 trung tâm nghiên cứu và học viện, tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, sau đại học và nghiên cứu trong 4 chuyên ngành: văn chương, y học, khoa học và nghiên cứu xã hội. Trường cung cấp chỗ ở trong cơ sở cho tất cả sinh viên năm thứ nhất.

 

Được thành lập năm 1965, Đại học Warwick nằm trong cơ sở rộng 700 mẫu ở trung tâm nước Anh, thuận tiện đến một số thành phố lớn ở Vương quốc Anh bao gồm Birmingham, Coventry và London. Số lượng sinh viên hiện nay đạt hơn 16.646 người với 20% là sinh viên quốc tế. Trường có 29 khoa và hơn 50 trung tâm nghiên cứu và học viện, tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, sau đại học và nghiên cứu trong 4 chuyên ngành: văn chương, y học, khoa học và nghiên cứu xã hội. Trường cung cấp chỗ ở trong cơ sở cho tất cả sinh viên năm thứ nhất.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Henley College Coventry

Location: Coventry College - Henley Campus, Henley Road, Coventry, UKPhone: +44 24 7693 2932
Website: http://www.coventrycollege.ac.uk/
Distance: 8.66 km

University of Warwick

Location: University of Warwick, Coventry, Vương Quốc AnhPhone: +44 24 7652 3523
Website: http://www2.warwick.ac.uk/
Distance: 0 km

Coventry University

Location: Coventry University, Priory Street, Coventry, Vương Quốc AnhPhone: +44 24 7688 7688
Website: http://www.coventry.ac.uk/
Distance: 5 km