fbpx

Đại Học Warsaw (University of Warsaw) được thành lập năm 1811, là trường đại học hàng đầu tại Phần Lan và nằm trong số Top 2% trường đại học tốt nhất thế giới. Trường có khoảng 45.000 sinh viên và 20 khoa. Một số chương trình bậc đại học và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Quản trị Châu Âu, Kinh tế, Triết học, Khoa học Chính trị, Nghiên cứu Mỹ và Quản lý Môi trường. Trường cũng là đối tác của nhiều viện nghiên cứu trên toàn cầu.

Đại Học Warsaw (University of Warsaw) được thành lập năm 1811, là trường đại học hàng đầu tại Phần Lan và nằm trong số Top 2% trường đại học tốt nhất thế giới. Trường có khoảng 45.000 sinh viên và 20 khoa. Một số chương trình bậc đại học và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Quản trị Châu Âu, Kinh tế, Triết học, Khoa học Chính trị, Nghiên cứu Mỹ và Quản lý Môi trường. Trường cũng là đối tác của nhiều viện nghiên cứu trên toàn cầu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

SGH Warsaw School of Economics

Location: Warsaw School of Economics, aleja Niepodległości, Warsaw, PolandPhone: +48 22 564 60 00
Website: http://www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
Distance: 3.56 km

University of Warsaw

Location: University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście, Warsaw, PolandPhone: +48 22 552 00 00
Website: http://www.uw.edu.pl/
Distance: 0 km