fbpx
Được thành lập năm 1848, cao đẳng Trinity (Trinity College) là trường cao đẳng giáo hội Thiên chúa duy nhất thuộc đại học Wales. Học viện nằm trên khuôn viên ở ngoại ô Carmarthen, Wales. Ban đầu, cao đẳng Trinity đào tạo sư phạm, sau đó được mở rộng những năm 1980. Hiện tại, trường cung cấp một loạt khóa học từ các môn học truyền thông như thần học, lịch sử, Anh ngữ đến những chuyên đề mới như quảng cáo, du lịch. Trong suốt những năm 1990, học viện cấp bằng MA, PhD. Tuy nhiên, sư phạm vẫn là một phần chính trong giáo dục của Trinity

 

Được thành lập năm 1848, cao đẳng Trinity (Trinity College) là trường cao đẳng giáo hội Thiên chúa duy nhất thuộc đại học Wales. Học viện nằm trên khuôn viên ở ngoại ô Carmarthen, Wales. Ban đầu, cao đẳng Trinity đào tạo sư phạm, sau đó được mở rộng những năm 1980. Hiện tại, trường cung cấp một loạt khóa học từ các môn học truyền thông như thần học, lịch sử, Anh ngữ đến những chuyên đề mới như quảng cáo, du lịch. Trong suốt những năm 1990, học viện cấp bằng MA, PhD. Tuy nhiên, sư phạm vẫn là một phần chính trong giáo dục của Trinity

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD Carmarthen / Lampeter / London)

Location: University of Wales Trinity Saint David, College Street, Lampeter, Vương Quốc AnhPhone: +44 1570 422351
Website: http://www.uwtsd.ac.uk/
Distance: 0 km