fbpx

Đại Học Vienna, thành lập năm 1365, là trường đại học thuộc Vienna, Áo. Trường có nhiều chương trình học bằng tiếng Anh thuộc các lĩnh vực Khoa học Truyền thông, Khoa học Môi trường, Kinh tế, Thực vật học, Sinh thái học và Hệ thống Sinh thái; và Sinh học Vi Phân tử. Trường có quan hệ hợp tác với hơn 70 trường đại học.

Đại Học Vienna, thành lập năm 1365, là trường đại học thuộc Vienna, Áo. Trường có nhiều chương trình học bằng tiếng Anh thuộc các lĩnh vực Khoa học Truyền thông, Khoa học Môi trường, Kinh tế, Thực vật học, Sinh thái học và Hệ thống Sinh thái; và Sinh học Vi Phân tử. Trường có quan hệ hợp tác với hơn 70 trường đại học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Vienna University of Technology

Location: Vienna University of Technology, Karlsplatz, Vienna, AustriaPhone: +43 1 588010
Website: http://www.tuwien.ac.at/
Distance: 1.73 km

Webster University Vienna Campus

Location: Webster University Vienna, Praterstraße, Vienna, AustriaPhone: +43 1 26992930
Website: http://www.webster.ac.at/
Distance: 1.69 km

Modul University

Location: Am Kahlenberg 1, 1190 Vienna, AustriaPhone: +43 (1) 320 35 55-0
Website: http://www.modul.ac.at/
Distance: 7.07 km

University of Vienna

Location: University of Vienna, Universitätsring, Vienna, AustriaPhone: +43 1 42770
Website: http://www.univie.ac.at/
Distance: 0 km