fbpx

Đại Học Turku (UTU) là cơ sở giáo dục nằm tại Turku, Phần Lan. Trường nằm trong Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới trong những bảng xếp hạng quốc tế gần đây nhất. Các chương trình thạc sĩ quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm các lĩnh vực: Luât, Thiên văn học, Thông tin Sinh học, Phát triển Lương thực, Khoa học Vật liệu, Công nghệ Thông tin, Quản trị Cải tiến Toàn cầu và Hệ thống Phân tử Sinh học.

Đại Học Turku (UTU) là cơ sở giáo dục nằm tại Turku, Phần Lan. Trường nằm trong Top 1% các trường đại học trên toàn thế giới trong những bảng xếp hạng quốc tế gần đây nhất. Các chương trình thạc sĩ quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm các lĩnh vực: Luât, Thiên văn học, Thông tin Sinh học, Phát triển Lương thực, Khoa học Vật liệu, Công nghệ Thông tin, Quản trị Cải tiến Toàn cầu và Hệ thống Phân tử Sinh học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Turku

Location: University of Turku, Turku, FinlandPhone: +358 2 33351
Website: http://www.utu.fi/fi/Sivut/home.aspx
Distance: 0 km