fbpx

Đại học Toledo (University of Toledo), được thành lập năm 1872, nằm ở Toledo, Ohio. Trường là một viện nghiên cứu công lập và có tổng số sinh viên là 20700. Trường cấp hơn 250 chương trình học tại 10 trường cao đẳng: Khoa học và Nghệ thuật, Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Y tế và dịch vụ, Luật, Y, Điều dưỡng, Dược. Bằng được cấp cho hệ đại học, sau đại học,và cấp chuyên môn. Các chương trình học phổ biến gồm thương mại, kỹ thuật, luật và trị liệu.

Đại học Toledo (University of Toledo), được thành lập năm 1872, nằm ở Toledo, Ohio. Trường là một viện nghiên cứu công lập và có tổng số sinh viên là 20700. Trường cấp hơn 250 chương trình học tại 10 trường cao đẳng: Khoa học và Nghệ thuật, Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Y tế và dịch vụ, Luật, Y, Điều dưỡng, Dược. Bằng được cấp cho hệ đại học, sau đại học,và cấp chuyên môn. Các chương trình học phổ biến gồm thương mại, kỹ thuật, luật và trị liệu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Toledo

Location: The University of Toledo, Bancroft Street, Toledo, OH, USAPhone: 1.800.586.5336
Website: http://www.utoledo.edu/
Distance: 0 km