fbpx

Trường Đại Học Tokyo, được thành lập năm 1990, là trường Đại học nghiên cứu đứng đầu Nhật Bản trong số 7 trường Đại học Quốc gia. Trường Khoa học và Nhân văn mang đến các chương trình Cử Nhân và Thạc sĩ ở nhiều lĩnh vực như Kinh tế, Khoa học Môi trường và Kỹ sư. Với 3 cơ sở, trường cung cấp cho sinh viên các thư viện, viện bảo tàng, vườn thực vật, sảnh hội nghị và các cơ sở vât chất thể dục. Các chương trình hỗ trợ tài chính, các loại học bổng, nhà ở, tư vấn định hướng nghề nghiệp là các dịch vụ có sẵn dành cho sinh viên quốc tế.

Trường Đại Học Tokyo, được thành lập năm 1990, là trường Đại học nghiên cứu đứng đầu Nhật Bản trong số 7 trường Đại học Quốc gia. Trường Khoa học và Nhân văn mang đến các chương trình Cử Nhân và Thạc sĩ ở nhiều lĩnh vực như Kinh tế, Khoa học Môi trường và Kỹ sư. Với 3 cơ sở, trường cung cấp cho sinh viên các thư viện, viện bảo tàng, vườn thực vật, sảnh hội nghị và các cơ sở vât chất thể dục. Các chương trình hỗ trợ tài chính, các loại học bổng, nhà ở, tư vấn định hướng nghề nghiệp là các dịch vụ có sẵn dành cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Location: Tokyo Medical and Dental University, 1 Chome-5 Yushima, Bunkyō, Tokyo, JapanPhone: +81 3-3813-6111
Website: http://www.tmd.ac.jp/
Distance: 1.29 km

Keio University

Location: Keio University, 2 Chome-15-45 Mita, Minato, Tokyo, JapanPhone: +81 3-5427-1517
Website: http://www.keio.ac.jp/
Distance: 7.29 km

Temple University - Japan Campus

Location: Temple University, Japan Campus, 2 Chome-8-12 Minamiazabu, Minato, Tokyo, JapanPhone: +81 3-5441-9800
Website: http://www.tuj.ac.jp/
Distance: 7.51 km

Waseda University

Location: Waseda University, 1 Chome-6-104 Totsukamachi, Shinjuku, Tokyo, JapanPhone: +81 3-3203-4141
Website: http://www.waseda.jp/
Distance: 3.85 km

University of Tokyo

Location: The University of Tokyo, 7 Chome-3-1 Hongo, Bunkyō, Tokyo, JapanPhone: +81 3-3812-2111
Website: http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html
Distance: 0 km