fbpx

Trường Đại Học Witwatersrand (University of the Witwatersrand – Wits), nằm ở Nam Phi, là trường đại học được công nhận quốc tế bởi những nghiên cứu và tiêu chuẩn học thuật uy tín. Trường Wits cung cấp 3.000 khóa học được công nhận ở cả trong nước và nước ngoài, bao gồm nhiều lĩnh vực như Thương mại, Khoa học, Quản lý, Luật, Kỹ thuật, Khoa học Y tế và Nhân văn ở 33 trường thành viên của mình.

Trường Đại Học Witwatersrand (University of the Witwatersrand – Wits), nằm ở Nam Phi, là trường đại học được công nhận quốc tế bởi những nghiên cứu và tiêu chuẩn học thuật uy tín. Trường Wits cung cấp 3.000 khóa học được công nhận ở cả trong nước và nước ngoài, bao gồm nhiều lĩnh vực như Thương mại, Khoa học, Quản lý, Luật, Kỹ thuật, Khoa học Y tế và Nhân văn ở 33 trường thành viên của mình.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of the Witwatersrand

Location: University of the Witwatersrand, Enoch Sontonga Avenue, Johannesburg, Johannesburg South, South AfricaPhone: +27 11 717 1000
Website: http://www.wits.ac.za/
Distance: 0 km