fbpx

Đại học Sunshine Coast mở cửa vào năm 1996 và nằm tại Sippy Downs, trên bờ biển Sunshine. Cơ sở vật chất của USC cũng nằm ở Noosa và trên đảo Fraser. Có khoảng 5.500 sinh viên hiện đăng ký học với khoảng 977 sinh viên quốc tế. Hàng loạt khóa học tại USC, cả ở trình độ đại học và sau đại học, được tổ chức trong 3 khoa cơ bản: nghệ thuật, khoa học và kinh doanh. Mặc dù trường không có chỗ ở trong cơ sở, trường có sự hỗ trợ để giúp sinh viên tìm chỗ ở ở nơi khác.

Đại học Sunshine Coast mở cửa vào năm 1996 và nằm tại Sippy Downs, trên bờ biển Sunshine. Cơ sở vật chất của USC cũng nằm ở Noosa và trên đảo Fraser. Có khoảng 5.500 sinh viên hiện đăng ký học với khoảng 977 sinh viên quốc tế. Hàng loạt khóa học tại USC, cả ở trình độ đại học và sau đại học, được tổ chức trong 3 khoa cơ bản: nghệ thuật, khoa học và kinh doanh. Mặc dù trường không có chỗ ở trong cơ sở, trường có sự hỗ trợ để giúp sinh viên tìm chỗ ở ở nơi khác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Lexis English (Sunshine Coast)

Location: Lexis English | Sunshine Coast, Maroochydore Queensland, ÚcPhone: +61 7 5479 2272
Website: http://www.lexisenglish.com/
Distance: 7.73 km

University of the Sunshine Coast

Location: USC Sunshine Coast, Sippy Downs Drive, Sippy Downs Queensland, ÚcPhone: +61 7 5430 1234
Website: http://www.usc.edu.au/
Distance: 0 km