fbpx

Đại Học Philippines, Diliman (University of Philippines, Diliman – UPD), thành lập năm 1949, là trường đại học có cơ sở lớn nhất ở Philippines. Trường có 27 chương trình cấp bằng với khoảng 25.000 sinh viên. Tất cả các chương trình sau đại học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. UPD có nhiều liên kết với các trường và học viện quốc tế. Trường cũng cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế

Đại Học Philippines, Diliman (University of Philippines, Diliman – UPD), thành lập năm 1949, là trường đại học có cơ sở lớn nhất ở Philippines. Trường có 27 chương trình cấp bằng với khoảng 25.000 sinh viên. Tất cả các chương trình sau đại học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. UPD có nhiều liên kết với các trường và học viện quốc tế. Trường cũng cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of the Philippines Diliman

Location: University of the Philippines Diliman, Roxas Avenue, Diliman, Quezon City, Metro Manila, PhilippinesPhone: +63 2 981 8500
Website: http://www.upd.edu.ph/
Distance: 0 km

Australian College of Hair Design and Beauty

Location: Australian College of Hair Design and Beauty Manila, Connecticut Street, Mandaluyong, Vùng đô thị Manila, Phi-líp-pinWebsite: http://www.achdbmanila.com/
Distance: 6.07 km