fbpx
Đại học địa hạt Columbia (University of The District of Columbia) là học viện công lập, được thành lập năm 1851 tại Washington, địa hạt Columbia. Trường có gần 5,363 sinh viên theo học. Đại Học địa hạt Columbia bao gồm 4 trường: khoa học ứng dụng & Kỹ Thuật, quản trị công & kinh doanh, khoa học & nghệ thuật, trường Luật David A. Clarke.
Chương trình cấp chứng chỉ, bằng liên kết, cử nhân và Cao học được tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, kỹ thuật, quản trị, luật
University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Giới thiệu về trường University of the District of Columbia

University of the District of Columbia ( UDC ) là trường đại học công lập tọa lạc ở Washington, DC . UDC là một trong số ít các trường đại học được cấp đất đô thị trong cả nước và là trường thành viên của Quỹ Thurgood Marshall College.

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Là ngôi trường công lập được thành lập năm 1851, University of the District of Columbia có tổng hơn 5,000 sinh viên trên khuôn viên rộng 23 acres tại Đại lộ Connecticut. Nhà trường cung cấp chương trình học tập chất lượng cao, giá cả phù hợp cho sinh viên quốc tế với chính sách nhập học tiện lợi. Nhà trường có nhiều chương trình từ cấp chứng chỉ, Cao đẳng, Đại học và SAU Đại học.

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Vị trí địa lý của trường University of the District of Columbia

Trường tọa lạc tại Washington, DC trong khu phố North Cleveland Park tại đại lộ Connecticut và đường Van Ness ở tây bắc Washington, trường có khuôn viên rộng 23 acres 

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Chương trình giảng dạy tại University of the District of Columbia

Trường cung cấp các chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Sinh viên tại University of the District of Columbia thường lựa chọn các chuyên ngành như Quản trị Kinh doanh; Quản lý và Vận hành; Điều dưỡng; Phát triển Con người; Sinh học; Khoa học Y sinh; Kế toán.

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia
Đại học địa hạt Columbia (University of The District of Columbia) là học viện công lập, được thành lập năm 1851 tại Washington, địa hạt Columbia. Trường có gần 5,363 sinh viên theo học. Đại Học địa hạt Columbia bao gồm 4 trường: khoa học ứng dụng & Kỹ Thuật, quản trị công & kinh doanh, khoa học & nghệ thuật, trường Luật David A. Clarke.
Chương trình cấp chứng chỉ, bằng liên kết, cử nhân và Cao học được tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, kỹ thuật, quản trị, luật
University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Giới thiệu về trường University of the District of Columbia

University of the District of Columbia ( UDC ) là trường đại học công lập tọa lạc ở Washington, DC . UDC là một trong số ít các trường đại học được cấp đất đô thị trong cả nước và là trường thành viên của Quỹ Thurgood Marshall College.

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Là ngôi trường công lập được thành lập năm 1851, University of the District of Columbia có tổng hơn 5,000 sinh viên trên khuôn viên rộng 23 acres tại Đại lộ Connecticut. Nhà trường cung cấp chương trình học tập chất lượng cao, giá cả phù hợp cho sinh viên quốc tế với chính sách nhập học tiện lợi. Nhà trường có nhiều chương trình từ cấp chứng chỉ, Cao đẳng, Đại học và SAU Đại học.

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Vị trí địa lý của trường University of the District of Columbia

Trường tọa lạc tại Washington, DC trong khu phố North Cleveland Park tại đại lộ Connecticut và đường Van Ness ở tây bắc Washington, trường có khuôn viên rộng 23 acres 

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia

Chương trình giảng dạy tại University of the District of Columbia

Trường cung cấp các chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Sinh viên tại University of the District of Columbia thường lựa chọn các chuyên ngành như Quản trị Kinh doanh; Quản lý và Vận hành; Điều dưỡng; Phát triển Con người; Sinh học; Khoa học Y sinh; Kế toán.

University of the District of Columbia
University of the District of Columbia
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Strayer University

Location: Strayer University, 15th Street Northwest, Washington, DC, USAPhone: 877.445.7180
Website: https://www.strayer.edu
Distance: 5.2 km

University of The District of Columbia

Location: University of the District of Columbia, Connecticut Avenue Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-274-5000
Website: http://www.udc.edu/
Distance: 0 km

Marymount University

Location: Marymount University, North Glebe Road, Arlington, VA, USAPhone: +1 703-522-5600
Website: http://www.marymount.edu/
Distance: 6.99 km

Howard University

Location: Howard University, Sixth St NW, Washington, DC, USAPhone: +1 202-806-6100
Website: http://www.howard.edu/
Distance: 4.69 km

American University

Location: American University, Massachusetts Avenue Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-885-1000
Website: http://www.american.edu/
Distance: 2.16 km

Georgetown University

Location: Georgetown University, O Street Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-687-0100
Website: http://www.georgetown.edu/
Distance: 4.17 km