fbpx

Thông tin chung

Thành lập vào năm 1883, đại học Texas, Austin (University of Texas at Austin) là một trường chuyên nghiên cứu với hơn 50.000 sinh viên. Bên cạnh cơ sở chính, trường sở hữu chi nhánh và trung tâm nghiên cứu trên khắp Texas, bao gồm trung tâm nghiên cứu J.J. Pickle, Viện hải dương học, Đài thiên văn McDonald… Đại học Texas, Austin gồm nhiều trường cao đẳng và trường chuyên về lĩnh vực truyền thông, giáo dục, nghệ thuật, nghệ thuật tự do, khoa học tự nhiên, dược, giáo dục thường xuyên, nghiên cứu sau đại học, kỹ thuật, khoa học địa chất, giao thông, kinh doanh, kiến trúc, thông tin, luật, điều dưỡng, công tác xã hội và nghiên cứu hệ đại học.

Thông tin chung

Thành lập vào năm 1883, đại học Texas, Austin (University of Texas at Austin) là một trường chuyên nghiên cứu với hơn 50.000 sinh viên. Bên cạnh cơ sở chính, trường sở hữu chi nhánh và trung tâm nghiên cứu trên khắp Texas, bao gồm trung tâm nghiên cứu J.J. Pickle, Viện hải dương học, Đài thiên văn McDonald… Đại học Texas, Austin gồm nhiều trường cao đẳng và trường chuyên về lĩnh vực truyền thông, giáo dục, nghệ thuật, nghệ thuật tự do, khoa học tự nhiên, dược, giáo dục thường xuyên, nghiên cứu sau đại học, kỹ thuật, khoa học địa chất, giao thông, kinh doanh, kiến trúc, thông tin, luật, điều dưỡng, công tác xã hội và nghiên cứu hệ đại học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of Texas at Austin, ESL Services

Location: The University of Texas at Austin, Austin, TX, USAPhone: +1 512-471-3434
Website: http://www.utexas.edu/
Distance: 0.06 km

St. Edward's University

Location: 3001 S Congress Ave, Austin, Texas, USAPhone: 78704-6489
Website: https://www.stedwards.edu/
Distance: 6.37 km

University of Texas At Austin

Location: University of Texas at Austin, Austin, TX, USAPhone: 512-471-3434
Website: https://www.utexas.edu/
Distance: 0 km