fbpx
Đại học Tennessee ở Chattanooga (University of Tennessee at Chattanooga) là trường công lập, được thành lập năm 1886 tại Chattanooga, Tennessee. Học viện có 9,807 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Các văn bằng được tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như mỹ thuật, kế toán, kỹ thuật, âm nhạc, điều dưỡng, sư phạm & giáo dục cơ sở, hành chính, tâm lý học, khoa học thí nghiệm lâm sàng, khoa học máy tính, khoa học chính chính sách & chính trị học. Chứng chỉ sau cao học & bằng tiến sỹ được cung cấp trong chuyên ngành thiết kế giáo dục truyền thông, vật lý trị liệu
Đại học Tennessee ở Chattanooga (University of Tennessee at Chattanooga) là trường công lập, được thành lập năm 1886 tại Chattanooga, Tennessee. Học viện có 9,807 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Các văn bằng được tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực như mỹ thuật, kế toán, kỹ thuật, âm nhạc, điều dưỡng, sư phạm & giáo dục cơ sở, hành chính, tâm lý học, khoa học thí nghiệm lâm sàng, khoa học máy tính, khoa học chính chính sách & chính trị học. Chứng chỉ sau cao học & bằng tiến sỹ được cung cấp trong chuyên ngành thiết kế giáo dục truyền thông, vật lý trị liệu
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Tennessee At Chattanooga

Location: The University of Tennessee at Chattanooga, McCallie Avenue, Chattanooga, TN, USAPhone: +1 423-425-4111
Website: http://www.utc.edu/
Distance: 0 km