fbpx

Đại Học Tampere là trường đại học Phần Lan với đa dạng lựa chọn về ngành học, thuộc các lĩnh vực Giáo dục, Khoa học Y tế, Khoa học Thông tin, Truyền thông, Kịch nghệ, Quản lý, Y dược, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trường là nhà chung của gần 15.000 sinh viên.

Đại Học Tampere là trường đại học Phần Lan với đa dạng lựa chọn về ngành học, thuộc các lĩnh vực Giáo dục, Khoa học Y tế, Khoa học Thông tin, Truyền thông, Kịch nghệ, Quản lý, Y dược, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trường là nhà chung của gần 15.000 sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Tampere University of Technology

Location: Tampere University of Technology, Korkeakoulunkatu, Tampere, FinlandPhone: +358 3 311511
Website: http://www.tut.fi/
Distance: 6.49 km

University of Tampere

Location: University of Tampere, Kalevantie, Tampere, FinlandPhone: +358 3 355111
Website: http://www.tuni.fi/
Distance: 0 km