fbpx
Đại học Sunderland, một trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1901. Trường nằm ở Sunderland và hiện có 17.207 sinh viên đăng ký học. Trường được chia thành 5 trường khác nhau, mỗi trường phục vụ một chuyên ngành khác nhau. Đó là: Trường Nghệ thuật, Thiết kế, Truyền thông và Văn hóa, Trường Kinh doanh, Luật và Tâm lý học, Trường Máy tính và Công nghệ, Trường Giáo dục và Học tập trọn đời và Trường Khoa học Sức khỏe, Tự nhiên và Xã hội. Trường có hơn 2.000 phòng trong 5 ký túc xá cho sinh viên.

 

Đại học Sunderland, một trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1901. Trường nằm ở Sunderland và hiện có 17.207 sinh viên đăng ký học. Trường được chia thành 5 trường khác nhau, mỗi trường phục vụ một chuyên ngành khác nhau. Đó là: Trường Nghệ thuật, Thiết kế, Truyền thông và Văn hóa, Trường Kinh doanh, Luật và Tâm lý học, Trường Máy tính và Công nghệ, Trường Giáo dục và Học tập trọn đời và Trường Khoa học Sức khỏe, Tự nhiên và Xã hội. Trường có hơn 2.000 phòng trong 5 ký túc xá cho sinh viên.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City of Sunderland College

Location: Sunderland College, Durham Road, Sunderland, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 511 6000
Website: http://www.sunderlandcollege.ac.uk/
Distance: 3.13 km

University of Sunderland

Location: University of Sunderland, Sunderland, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 515 2000
Website: https://www.sunderland.ac.uk/
Distance: 0 km

ONCAMPUS Sunderland

Location: ONCAMPUS Sunderland, Sunderland, Sunderland University, City Campus, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 515 3915
Website: https://www.oncampus.global/uk/campuses/university-of-sunderland/welcome.htm?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=localsearch
Distance: 1.32 km