fbpx

Trường Stuttgart được thành lập năm 1829 tại Stuttgart, Đức. Trường tập trung vào vật lý và công nghệ cũng như những ngành học thuộc các lĩnh vực: Kỹ sư Không gian, Kiến trúc, Kỹ sư Dân dụng, Ngôn ngữ Máy tính, Điện tử (Electromobility), Kỹ thuật Năng lượng, Tin học, Cơ điện tử, Công nghệ Mô phỏng, Kỹ thuật Giao thông Vận tải. Các lĩnh vực nghiên cứu chính gồm Năng lượng và Môi trường, Thiết kế Sản phẩm và Tổ chức Sản xuất, Công nghệ Mô hình và Mô phỏng.

Trường Stuttgart được thành lập năm 1829 tại Stuttgart, Đức. Trường tập trung vào vật lý và công nghệ cũng như những ngành học thuộc các lĩnh vực: Kỹ sư Không gian, Kiến trúc, Kỹ sư Dân dụng, Ngôn ngữ Máy tính, Điện tử (Electromobility), Kỹ thuật Năng lượng, Tin học, Cơ điện tử, Công nghệ Mô phỏng, Kỹ thuật Giao thông Vận tải. Các lĩnh vực nghiên cứu chính gồm Năng lượng và Môi trường, Thiết kế Sản phẩm và Tổ chức Sản xuất, Công nghệ Mô hình và Mô phỏng.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Stuttgart

Location: University of Stuttgart, Keplerstraße, Stuttgart, GermanyPhone: +49 711 6850
Website: http://www.uni-stuttgart.de/
Distance: 0 km

University of Hohenheim

Location: University of Hohenheim, Schloß Hohenheim, Stuttgart, GermanyPhone: +49 711 4590
Website: https://www.uni-hohenheim.de/
Distance: 8.29 km