fbpx
Đại học Stirling, một trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1967. Trường nằm tại Stirling, Scotland và có gần 9.440 sinh viên. Trường được chia thành 19 khoa: kế toán tài chính, khoa học xã hội ứng dụng, nuôi trồng thủy sản, khoa học sinh và môi trường, khoa học máy tính và toán học, kinh tế, giáo dục, tiếng Anh, điện ảnh và truyền thông, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo, luật, quản lý, marketing, điều dưỡng và hộ sinh, triết học, chính trị, tâm lý học và thể thao.

 

Đại học Stirling, một trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1967. Trường nằm tại Stirling, Scotland và có gần 9.440 sinh viên. Trường được chia thành 19 khoa: kế toán tài chính, khoa học xã hội ứng dụng, nuôi trồng thủy sản, khoa học sinh và môi trường, khoa học máy tính và toán học, kinh tế, giáo dục, tiếng Anh, điện ảnh và truyền thông, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo, luật, quản lý, marketing, điều dưỡng và hộ sinh, triết học, chính trị, tâm lý học và thể thao.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Stirling

Location: University of Stirling, Stirling, Vương Quốc AnhPhone: +44 1786 473171
Website: https://www.stir.ac.uk/
Distance: 0 km