fbpx
Đại học St Andrews nằm ở thành phố St Andrews ở Fife trên bờ biển phía đông Scotland. Trường được thành lập vào năm 1413 và có hơn 7.200 sinh viên. Các khoa khác nhau bao gồm lịch sử nghệ thuật, sinh học, hóa học, nghệ thuật kinh điển, khoa học máy tính, thần học, kinh tế học và tài chính, tiếng Anh, điện ảnh, địa lý và khoa học địa chất, lịch sử, quan hệ quốc tế, quản lý, toán học, y học, ngôn ngữ hiện đại, nghiên cứu điện ảnh triết học và nhân chủng học, vật lý và thiên văn học, tâm lý học, âm nhạc và kịch và nhân chủng học.

 

Đại học St Andrews nằm ở thành phố St Andrews ở Fife trên bờ biển phía đông Scotland. Trường được thành lập vào năm 1413 và có hơn 7.200 sinh viên. Các khoa khác nhau bao gồm lịch sử nghệ thuật, sinh học, hóa học, nghệ thuật kinh điển, khoa học máy tính, thần học, kinh tế học và tài chính, tiếng Anh, điện ảnh, địa lý và khoa học địa chất, lịch sử, quan hệ quốc tế, quản lý, toán học, y học, ngôn ngữ hiện đại, nghiên cứu điện ảnh triết học và nhân chủng học, vật lý và thiên văn học, tâm lý học, âm nhạc và kịch và nhân chủng học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of St Andrews

Location: University of St Andrews, St Andrews, Vương Quốc AnhPhone: +44 1334 476161
Website: http://www.st-andrews.ac.uk/
Distance: 0 km