fbpx

Đại học Nam Mississippi (The University of Southern Mississippi) được thành lập vào năm 1910 ở Hattiesburg, Mississippi. Trường là đại học công lập gồm năm trường cao đẳng: Cao đẳng Nghệ thuật và chữ viết, cao đẳng Kinh doanh, cao đẳng sư phạm và tâm lý học, Cao đẳng Y tế, cao đẳng khoa học và công nghệ. Trong năm trường cao đẳng có gần 50 khoa khác nhau, cung cấp một lượng lớn các chương trình bậc đại học và sau đại học. Ngoài ra, trường còn tổ chức một số khóa học trực tuyến và chương trình giáo dục quốc tế.

Đại học Nam Mississippi (The University of Southern Mississippi) được thành lập vào năm 1910 ở Hattiesburg, Mississippi. Trường là đại học công lập gồm năm trường cao đẳng: Cao đẳng Nghệ thuật và chữ viết, cao đẳng Kinh doanh, cao đẳng sư phạm và tâm lý học, Cao đẳng Y tế, cao đẳng khoa học và công nghệ. Trong năm trường cao đẳng có gần 50 khoa khác nhau, cung cấp một lượng lớn các chương trình bậc đại học và sau đại học. Ngoài ra, trường còn tổ chức một số khóa học trực tuyến và chương trình giáo dục quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Southern Mississippi

Location: University of Southern Mississippi, Beach Boulevard East, Long Beach, MS, USAPhone: +1 228-865-4500
Website: http://www.usm.edu/
Distance: 0 km