fbpx

Đại Học Phía Nam Đan Mạch là trường đại học với nhiều cơ sở của Đan Mạch và nằm trong top 50 trường đại học trên trên toàn cầu. Trường có vô số các chương trình bằng tiếng Anh như Quản trị Toàn cầu, Kỹ sư, Truyền thông liên văn hóa, Ngôn ngữ Hiện đại, Nghiên cứu Châu Âu, và Công nghệ Thông tin được giảng dạy tại 5 khoa của trường.

Đại Học Phía Nam Đan Mạch là trường đại học với nhiều cơ sở của Đan Mạch và nằm trong top 50 trường đại học trên trên toàn cầu. Trường có vô số các chương trình bằng tiếng Anh như Quản trị Toàn cầu, Kỹ sư, Truyền thông liên văn hóa, Ngôn ngữ Hiện đại, Nghiên cứu Châu Âu, và Công nghệ Thông tin được giảng dạy tại 5 khoa của trường.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Southern Denmark

Location: University Of Southern Denmark, Campusvej, Odense, DenmarkPhone: +45 65 50 10 00
Website: http://www.sdu.dk/
Distance: 0 km