fbpx

Thông tin chung

Đại học South Dakota (University of South Dakota) được thành lập năm 1862 bởi cơ quan lập pháp địa hạt Dakota. Đây là trường nghệ thuật tự do tổng hợp, cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành trong hệ thống giáo dục đại học South Dakota. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua trung tâm đại học tại Sioux Falls, S.D và cơ hội đào tạo từ xa thông qua trung tâm giáo dục thường xuyên. 7 trường/cao đẳng trực thuộc: kinh doanh, sư phạm, luật, y, khoa học y tế, cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng mỹ thuật.

Thông tin chung

Đại học South Dakota (University of South Dakota) được thành lập năm 1862 bởi cơ quan lập pháp địa hạt Dakota. Đây là trường nghệ thuật tự do tổng hợp, cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành trong hệ thống giáo dục đại học South Dakota. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua trung tâm đại học tại Sioux Falls, S.D và cơ hội đào tạo từ xa thông qua trung tâm giáo dục thường xuyên. 7 trường/cao đẳng trực thuộc: kinh doanh, sư phạm, luật, y, khoa học y tế, cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng mỹ thuật.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of South Dakota

Location: University of South Dakota, E Clark St, Vermillion, SD, USAPhone: 877-269-6837
Website: https://www.usd.edu/
Distance: 0 km