fbpx

Đại Học Skövde (University of Skövde) là một trường tương đối non trẻ, chỉ hoạt động ở một cơ sở, gần trung tâm Skövde. Trường có khoảng 11,000 sinh viên (gần 4,400 học viên chính quy) và cung cấp gần 10 chương trình thạc sỹ quốc tế, khoảng 100 Khóa học tiếng anh độc lập. Học viện dạy tiếng Thụy Điển cho du học sinh và tổ chức một khóa giới thiệu về văn hóa & xã hội Thụy Điển. Đại học Skövde bao gồm 3 trường trực thuộc: nhân văn & tin học, công nghệ & xã hội, khoa học đời sống.

Đại Học Skövde (University of Skövde) là một trường tương đối non trẻ, chỉ hoạt động ở một cơ sở, gần trung tâm Skövde. Trường có khoảng 11,000 sinh viên (gần 4,400 học viên chính quy) và cung cấp gần 10 chương trình thạc sỹ quốc tế, khoảng 100 Khóa học tiếng anh độc lập. Học viện dạy tiếng Thụy Điển cho du học sinh và tổ chức một khóa giới thiệu về văn hóa & xã hội Thụy Điển. Đại học Skövde bao gồm 3 trường trực thuộc: nhân văn & tin học, công nghệ & xã hội, khoa học đời sống.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Skövde

Location: The University of Skövde, Högskolevägen, Skövde, SwedenPhone: +46 500 44 80 00
Website: https://www.his.se/
Distance: 0 km