fbpx

Đại học Sioux Falls (University of Sioux Falls) là trường tư thục, được thành lập năm 1883 tại Sioux Falls, Nam Dakota. Học viện có 1,674 sinh viên theo học. Bằng cử nhân được cấp trong lĩnh vực mỹ thuật, khoa học sinh vật, quản trị kinh doanh, hóa học, nghiên cứu truyền thông, tư pháp hình sự, giáo dục, khoa học máy tính, lịch sử, nghiên cứu phương tiện truyền thông đại chúng, toán, khoa học chính trị, thần học. Bằng tiến sỹ về giáo dục, quản trị kinh doanh và 1 vài chuyên ngành khác cũng được tổ chức đào tạo. Đại học Sioux Falls cũng cấp bằng liên kết, dự bị chuyên ngành trong những lĩnh vực khác.

Đại học Sioux Falls (University of Sioux Falls) là trường tư thục, được thành lập năm 1883 tại Sioux Falls, Nam Dakota. Học viện có 1,674 sinh viên theo học. Bằng cử nhân được cấp trong lĩnh vực mỹ thuật, khoa học sinh vật, quản trị kinh doanh, hóa học, nghiên cứu truyền thông, tư pháp hình sự, giáo dục, khoa học máy tính, lịch sử, nghiên cứu phương tiện truyền thông đại chúng, toán, khoa học chính trị, thần học. Bằng tiến sỹ về giáo dục, quản trị kinh doanh và 1 vài chuyên ngành khác cũng được tổ chức đào tạo. Đại học Sioux Falls cũng cấp bằng liên kết, dự bị chuyên ngành trong những lĩnh vực khác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Sioux Falls

Location: University of Sioux Falls, West 22nd Street, Sioux Falls, SD, USAPhone: +1 605-331-5000
Website: http://www.usiouxfalls.edu/
Distance: 0 km