fbpx
Đại học Roehampton, được thành lập năm 2004, là một trong các trường đại học mới nhất ở Vương quốc Anh. Đây là một trường đại học có cơ sở nằm tại 3 khu chính ở Roehampton, tây nam Luân Đôn. Các chương trình học tập của trường được tổ chức trong Trường Văn chương, Trường Kinh doanh và Khoa học xã hội, Trường Giáo dục, Trường Khoa học con người và cuộc sống và Trường Sau đại học. Trường tổ chức hàng loạt chương trình đại học và sau đại học (bao gồm MBA).

 

Đại học Roehampton, được thành lập năm 2004, là một trong các trường đại học mới nhất ở Vương quốc Anh. Đây là một trường đại học có cơ sở nằm tại 3 khu chính ở Roehampton, tây nam Luân Đôn. Các chương trình học tập của trường được tổ chức trong Trường Văn chương, Trường Kinh doanh và Khoa học xã hội, Trường Giáo dục, Trường Khoa học con người và cuộc sống và Trường Sau đại học. Trường tổ chức hàng loạt chương trình đại học và sau đại học (bao gồm MBA).

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 4.22 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 7.56 km

St George International

Location: St George International School of English, Margaret Street, London, UKPhone: +44 20 7299 1700
Website: http://www.stgeorges.co.uk/
Distance: 9.77 km

Burlington School Of English

Location: The Burlington School of English, Chesilton Road, London, UKPhone: +44 20 7736 9621
Website: http://www.burlingtonschool.co.uk/
Distance: 3.28 km

English Language Training

Location: ELT - English Language Training, Old Town, London, UKPhone: +44 20 7622 7254
Website: http://elt-online.co.uk/
Distance: 7.09 km

West London College

Location: West London College, Manchester Street, London, UKPhone: +44 20 7491 1841
Website: http://www.westlondoncollege.com/
Distance: 9.18 km