fbpx

Đại học Rochester (University of Rochester) là trường tư thục, được thành lập năm 1852 tại Rochester, New York. Trường có gần 9,300 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học trong các lĩnh vực. Các khóa học được tổ chức đào tạo thông qua trường khoa học & nghệ thuật, trường kỹ thuật & khoa học ứng dụng, trường âm nhạc Eastman, trường giáo dục & phát triển con người hệ cao học Margaret Warner, trường y khoa & nha khoa, trường điều dưỡng, trường quản trị kinh doanh hệ cao học William E. Simon.

Đại học Rochester (University of Rochester) là trường tư thục, được thành lập năm 1852 tại Rochester, New York. Trường có gần 9,300 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học trong các lĩnh vực. Các khóa học được tổ chức đào tạo thông qua trường khoa học & nghệ thuật, trường kỹ thuật & khoa học ứng dụng, trường âm nhạc Eastman, trường giáo dục & phát triển con người hệ cao học Margaret Warner, trường y khoa & nha khoa, trường điều dưỡng, trường quản trị kinh doanh hệ cao học William E. Simon.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Chichester

Location: University of Rochester, Rochester, Tiểu bang New York, Hoa KỳPhone: +1 585-275-2121
Website: http://www.rochester.edu/
Distance: 0 km

Rochester Institute of Technology

Location: Rochester Institute of Technology, Lomb Memorial Drive, Rochester, NY, USAPhone: +1 585-475-2411
Website: http://www.rit.edu/
Distance: 6.44 km

University of Rochester

Location: University of Rochester, Rochester, NY, USAPhone: +1 585-275-2121
Website: http://www.rochester.edu/
Distance: 0 km