fbpx

Đại học Richmond (University of Richmond) là trường nghệ thuật tự do tư thục, được thành lập năm 1830 tại Richmond, Virginia. Hiện tại, trường có khoảng 3,920 sinh viên theo học. 5 trường trực thuộc Đại học Richmond bao gồm trường khoa học và nghệ thuật, trường kinh doanh Robins, trường nghiên cứu kỹ năng lãnh đạo Jepson, trường luật Richmond và trường giáo dục thường xuyên. Richmond cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và bằng đào tạo liên kết trong một số lĩnh vực. Trường có các chương trình đào tạo về kế toán, bất động sản, nghệ thuật, khoa học sinh học, quản trị kinh doanh, kinh tế, luật sư tập sự, xã hội học, tâm lý học và lịch sử.

Đại học Richmond (University of Richmond) là trường nghệ thuật tự do tư thục, được thành lập năm 1830 tại Richmond, Virginia. Hiện tại, trường có khoảng 3,920 sinh viên theo học. 5 trường trực thuộc Đại học Richmond bao gồm trường khoa học và nghệ thuật, trường kinh doanh Robins, trường nghiên cứu kỹ năng lãnh đạo Jepson, trường luật Richmond và trường giáo dục thường xuyên. Richmond cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và bằng đào tạo liên kết trong một số lĩnh vực. Trường có các chương trình đào tạo về kế toán, bất động sản, nghệ thuật, khoa học sinh học, quản trị kinh doanh, kinh tế, luật sư tập sự, xã hội học, tâm lý học và lịch sử.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Richmond

Location: University Of Richmond, Westhampton Way, Richmond, VA, USAPhone: +1 804-289-8000
Website: http://www.richmond.edu/
Distance: 0 km

Virginia Commonwealth University

Location: Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USAPhone: +1 804-828-0100
Website: http://vcu.edu/
Distance: 8.46 km