fbpx
University of Regina  luôn được xếp hạng trong số 10 trường đại học hàng đầu của Canada. Trong 10 năm qua, trường đã phát triển mở rộng cơ sở vật chất và cung cấp chương trình học tập đẳng cấp thế giới cho tất cả sinh viên, với hơn 70 chương trình cử nhân. U of R chào đón sinh viên từ hơn 90 quốc gia trên thế giới. Trường có 9 khoa và 3 trường cao đẳng, trong đó Khoa nghiên cứu sau đại học và nghiên cứu cung cấp một số cơ hội nghiên cứu luận văn tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học.

 

University of Regina  luôn được xếp hạng trong số 10 trường đại học hàng đầu của Canada. Trong 10 năm qua, trường đã phát triển mở rộng cơ sở vật chất và cung cấp chương trình học tập đẳng cấp thế giới cho tất cả sinh viên, với hơn 70 chương trình cử nhân. U of R chào đón sinh viên từ hơn 90 quốc gia trên thế giới. Trường có 9 khoa và 3 trường cao đẳng, trong đó Khoa nghiên cứu sau đại học và nghiên cứu cung cấp một số cơ hội nghiên cứu luận văn tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Luther College

Location: Luther College (U OF R), Wascana Parkway, Regina, Saskatchewan, CanadaPhone: +1 306-585-5333
Website: http://www.luthercollege.edu/
Distance: 0.36 km

First Nations University of Canada

Location: First Nations University of Canada, First Nations Way, Regina, Saskatchewan, Ca-na-đaPhone: +1 306-790-5950
Website: http://www.fnuniv.ca/
Distance: 0.63 km

Gabriel Dumont Institute of Native Studies and Applied Research

Location: Gabriel Dumont Institute Of Native Studies & Applied Research, Regina, Saskatchewan, Ca-na-đaPhone: +1 306-347-4100
Website: http://gdins.org/
Distance: 0.33 km

University of Regina

Location: University of Regina, Wascana Parkway, Regina, Saskatchewan, Ca-na-đaWebsite: http://www.uregina.ca/
Distance: 0 km