fbpx

Trường Đại Học Regensburg (UR) là một cơ sở đào tạo đặt tại Regensburg, Đức. UR có hàng loạt các chương trình thuộc các lĩnh vực Luật, Kinh doanh, Kinh tế, y dược, Lịch sử Nghệ thuật, Toán học, Vật lý, Văn học, Ngôn ngữ, Văn hóa, Hóa học, Nhân văn, Tâm lý học, Giáo dục, Khoa học Thể dục và Hệ thống thông tin.

Trường Đại Học Regensburg (UR) là một cơ sở đào tạo đặt tại Regensburg, Đức. UR có hàng loạt các chương trình thuộc các lĩnh vực Luật, Kinh doanh, Kinh tế, y dược, Lịch sử Nghệ thuật, Toán học, Vật lý, Văn học, Ngôn ngữ, Văn hóa, Hóa học, Nhân văn, Tâm lý học, Giáo dục, Khoa học Thể dục và Hệ thống thông tin.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Regensburg

Location: University of Regensburg, Universitätsstraße, Regensburg, GermanyPhone: +49 941 94301
Website: http://www.ur.de/
Distance: 0 km