fbpx

Đại Học Porto (University of Porto), thành lập năm 1911, nằm trong Top 150 trường đại học hàng đầu châu Âu và là trường đại học nổi tiếng về giảng dạy và nghiên cứu ở Bồ Đào Nha. Trường có 30.000 sinh viên theo học, 14 trường thành viên và 1 trường Kinh doanh. Trường đại học Porto cung cấp các khóa học Quản ký, Tài chính, Kinh tế và Phân tích Dữ liệu bậc Thạc sĩ, và các khóa Kinh tế và Kinh doanh, và Nghiên cứu Quản lý bậc Tiến sĩ bằng tiếng Anh. Trường có nhiều học bổng đa dạng dành cho sinh viên quốc tế.

Đại Học Porto (University of Porto), thành lập năm 1911, nằm trong Top 150 trường đại học hàng đầu châu Âu và là trường đại học nổi tiếng về giảng dạy và nghiên cứu ở Bồ Đào Nha. Trường có 30.000 sinh viên theo học, 14 trường thành viên và 1 trường Kinh doanh. Trường đại học Porto cung cấp các khóa học Quản ký, Tài chính, Kinh tế và Phân tích Dữ liệu bậc Thạc sĩ, và các khóa Kinh tế và Kinh doanh, và Nghiên cứu Quản lý bậc Tiến sĩ bằng tiếng Anh. Trường có nhiều học bổng đa dạng dành cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Porto

Location: University of Porto, Praça de Gomes Teixeira, Porto, PortugalPhone: +351 22 040 8000
Website: http://www.up.pt/
Distance: 0 km