fbpx
Được thành lập năm 1963, đại học Pittsburgh – Bradford (University of Pittsburgh – Bradford) trở thành học viện giáo dục bậc cử nhân hệ 4 năm năm 1979. Đây là trường công lập tại Bradford, Pennsylvania, nằm cách 126 kim về phía nam Buffalo, New York. Đại học Pittsburgh – Bradford có 1,511 sinh viên và 8,000 cựu sinh viên. Khóa học được tổ chức đào tạo trong 41 chuyên ngành, 50 đề tài phụ từ quản lý kinh doanh, điều dưỡng đến truyền hình, quản lý khách sạn. Chương trình dự bị chuyên ngành như dự bị y, dự bị luật cũng được cung cấp. Ngoài ra, trường còn có các chuyên đề về kinh doanh quốc tế, vật lý

 

Được thành lập năm 1963, đại học Pittsburgh – Bradford (University of Pittsburgh – Bradford) trở thành học viện giáo dục bậc cử nhân hệ 4 năm năm 1979. Đây là trường công lập tại Bradford, Pennsylvania, nằm cách 126 kim về phía nam Buffalo, New York. Đại học Pittsburgh – Bradford có 1,511 sinh viên và 8,000 cựu sinh viên. Khóa học được tổ chức đào tạo trong 41 chuyên ngành, 50 đề tài phụ từ quản lý kinh doanh, điều dưỡng đến truyền hình, quản lý khách sạn. Chương trình dự bị chuyên ngành như dự bị y, dự bị luật cũng được cung cấp. Ngoài ra, trường còn có các chuyên đề về kinh doanh quốc tế, vật lý

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Pittsburgh at Bradford

Location: University of Pittsburgh, Bradford, Campus Drive, Bradford, PA, USAPhone: +1 814-362-7500
Website: https://www.upb.pitt.edu/
Distance: 0 km