fbpx

Đại học Phoenix (University of Phoenix) là trường tư thục, được thành lập năm 1976 tại Phoenix, Arizona. Trường có gần 300,000 sinh viên theo học đến từ hơn 200 cơ sở. Đại học Phoenix cấp bằng liên kết, cử nhân, cao học trong lĩnh vực kế toán, thương mại điện tử, marketing, khoa học quản lý, công nghệ thông tin, điều dưỡng. Trường tổ chức giảng dạy chương trình tiến sỹ khoa học & nghệ thuật, kinh doanh & quản lý, tư pháp hình sự & an ninh, giáo dục, dịch vụ nhân sinh, điều dưỡng & chăm sóc sức khỏe, tâm lý học, công nghệ

Đại học Phoenix (University of Phoenix) là trường tư thục, được thành lập năm 1976 tại Phoenix, Arizona. Trường có gần 300,000 sinh viên theo học đến từ hơn 200 cơ sở. Đại học Phoenix cấp bằng liên kết, cử nhân, cao học trong lĩnh vực kế toán, thương mại điện tử, marketing, khoa học quản lý, công nghệ thông tin, điều dưỡng. Trường tổ chức giảng dạy chương trình tiến sỹ khoa học & nghệ thuật, kinh doanh & quản lý, tư pháp hình sự & an ninh, giáo dục, dịch vụ nhân sinh, điều dưỡng & chăm sóc sức khỏe, tâm lý học, công nghệ

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Advancing Technology

Location: University of Advancing Technology, West Baseline Road, Tempe, AZ, USAPhone: +1 480-351-7920
Website: http://www.uat.edu/
Distance: 5.22 km

University of Phoenix

Location: 4025 South Riverpoint Parkway, Phoenix, AZ 85040, USAPhone: +18449378679
Website: https://www.phoenix.edu/
Distance: 0 km

Arizona State University

Location: Arizona State University, Tempe Campus, Tempe, AZ, USAPhone: 480-965-2100
Website: https://www.asu.edu/
Distance: 8.08 km