fbpx

Thông tin chung

Tổng quan

Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania), thành lập năm 1740, được đặt tại Philadelphia, Pennsylvania. Trường hiện có khoảng 24.107 sinh viên hiện đang theo học chương trình đại học và sau đại học/chuyên nghiệp. Trường cung cấp các chương trình khác nhau thông qua các chuyên khoa chính, cụ thể là: truyền thông, Giáo dục, Luật học, Nghệ thuật & Khoa học, nha khoa, thiết kế, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học, Y khoa, Điều dưỡng, Chính sách và thực hành, Thú y, và kinh doanh.

Thông tin chung

Tổng quan

Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania), thành lập năm 1740, được đặt tại Philadelphia, Pennsylvania. Trường hiện có khoảng 24.107 sinh viên hiện đang theo học chương trình đại học và sau đại học/chuyên nghiệp. Trường cung cấp các chương trình khác nhau thông qua các chuyên khoa chính, cụ thể là: truyền thông, Giáo dục, Luật học, Nghệ thuật & Khoa học, nha khoa, thiết kế, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học, Y khoa, Điều dưỡng, Chính sách và thực hành, Thú y, và kinh doanh.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of The Arts

Location: 320 S Broad St, Philadelphia, PA 19102, USAPhone: +1 215-717-6049
Website: https://www.uarts.edu/
Distance: 2.49 km

Drexel University Online

Location: Drexel University Online, Market Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 877-215-0009
Website: http://online.drexel.edu/
Distance: 0.85 km

Thomas Jefferson University

Location: Thomas Jefferson University East Falls Campus, Henry Avenue, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-951-2700
Website: https://www.jefferson.edu/
Distance: 7.39 km

Drexel University

Location: Drexel University, Chestnut Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-895-2000
Website: http://www.drexel.edu/
Distance: 0.56 km

Temple University

Location: Temple University, North Broad Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-204-7000
Website: http://www.temple.edu/
Distance: 4.56 km