fbpx
Saint Paul University được thành lập vào tháng 09 năm 1848 với tên gọi “The College of Bytown”. Năm 1861, trường chuyển tên thành “College of Ottawa” và cuối cùng “chịu” tên chính thức là “Saint Paul University” từ năm 1965. Đại học Ottawa và Saint Paul University có nhiều khoa và chia sẻ với nhau một số tiện ích chung. Saint Paul University có các chương trình cấp bằng, chứng chỉ trên nhiều lĩnh vực và chào đón sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

 

Saint Paul University được thành lập vào tháng 09 năm 1848 với tên gọi “The College of Bytown”. Năm 1861, trường chuyển tên thành “College of Ottawa” và cuối cùng “chịu” tên chính thức là “Saint Paul University” từ năm 1965. Đại học Ottawa và Saint Paul University có nhiều khoa và chia sẻ với nhau một số tiện ích chung. Saint Paul University có các chương trình cấp bằng, chứng chỉ trên nhiều lĩnh vực và chào đón sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Dominican University College

Location: Dominican University College, Empress Avenue, Ốt-ta-goa, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 613-233-5696
Website: http://www.dominicanu.ca/
Distance: 2.61 km

Global Affairs Canada

Location: Global Affairs Canada, Sussex Drive, Ốt-ta-goa, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 800-267-8376
Website: http://international.gc.ca/
Distance: 3.55 km

University of Ottawa Saint Paul University

Location: Saint Paul University, Main Street, Ốt-ta-goa, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 613-236-1393
Website: http://www.ustpaul.ca/
Distance: 0 km

Le Cordon Bleu

Location: Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute, Laurier Avenue East, Ốt-ta-goa, Ontario, CanadaPhone: +1 613-236-2433
Website: https://www.cordonbleu.edu/ottawa/en
Distance: 2.36 km

University of Ottawa

Location: University of Ottawa, Laurier Avenue East, Ốt-ta-goa, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 613-562-5700
Website: http://www.uottawa.ca/
Distance: 1.76 km

Carleton University

Location: Carleton University, Ốt-ta-goa, Ontario, Ca-na-đaDistance: 3.22 km