fbpx

Đại học Oklahoma ở Tulsa (University of Oklahoma in Tulsa) được thành lập năm 1957, hợp tác với thư viện địa hạt thành phố Tulsa. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được bảo đảm bởi cao đẳng giáo dục thường xuyên OU. Những khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nghiên cứu tự do, kỹ thuật, kỹ thuật máy tính & điện, kiến trúc, cấu tạo bản nhạc, giáo dục mầm non, mối quan hệ con người, nghiên cứu thông tin & thư viện, giáo dục âm nhạc, hành chính, quản lý tri thức, hệ thống viễn thông, công tác xã hội

Đại học Oklahoma ở Tulsa (University of Oklahoma in Tulsa) được thành lập năm 1957, hợp tác với thư viện địa hạt thành phố Tulsa. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được bảo đảm bởi cao đẳng giáo dục thường xuyên OU. Những khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực nghiên cứu tự do, kỹ thuật, kỹ thuật máy tính & điện, kiến trúc, cấu tạo bản nhạc, giáo dục mầm non, mối quan hệ con người, nghiên cứu thông tin & thư viện, giáo dục âm nhạc, hành chính, quản lý tri thức, hệ thống viễn thông, công tác xã hội

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Oklahoma - Tulsa

Location: University of Oklahoma Tulsa, E 19th St # Ll103, Tulsa, OK, USAPhone: (918) 660-3000
Website: http://www.ou.edu/tulsa
Distance: 0 km

Oral Roberts University

Location: Oral Roberts University, S Lewis Ave, Tulsa, OK, USAPhone: +1 918-495-6161
Website: http://oru.edu/
Distance: 9.44 km

University of Tulsa

Location: The University of Tulsa, South Tucker Drive, Tulsa, OK, USAPhone: +1 918-631-2000
Website: http://www.utulsa.edu/
Distance: 2.58 km

Tulsa Community College

Location: Tulsa Community College Metro Campus, South Boston Avenue, Tulsa, OK, USAPhone: +1 918-595-7000
Website: http://www.tulsacc.edu/
Distance: 2.25 km