fbpx
Đại học Bắc Iowa (University Of Northern Iowa) là học viện nghệ thuật tự do, được sự hỗ trợ từ chính phủ. Trường nằm ở đông bắc Iowa với gần 13,000 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học trong 120 chuyên ngành. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 5 trường cao đẳng: quản trị kinh doanh, sư phạm, mỹ thuật & nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & hành vi.

 

Đại học Bắc Iowa (University Of Northern Iowa) là học viện nghệ thuật tự do, được sự hỗ trợ từ chính phủ. Trường nằm ở đông bắc Iowa với gần 13,000 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học trong 120 chuyên ngành. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 5 trường cao đẳng: quản trị kinh doanh, sư phạm, mỹ thuật & nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & hành vi.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Northern Iowa

Location: University of Northern Iowa, West 27th Street, Cedar Falls, IA, USAPhone: +1 319-273-2311
Website: http://www.uni.edu/
Distance: 0 km