fbpx

Đại học Bắc Texas (University of North Texas (UNT)) là trường nghiên cứu công lập, lấy sinh viên làm trung tâm đào tạo và có uy tín nhất trong hệ thống UNT. Với 12 trường/cao đẳng và hơn 36,500 sinh viên theo học, UNT là một trong những đại học lớn nhất Texas. Cộng đồng phát triển toàn cầu bao gồm 2,600 du học sinh đến từ hơn 121 quốc gia. Sinh viên của UNT nhận được một nền giáo dục chất lượng với chi phí hợp lý. Trường cung cấp 97 chương trình cử nhân, 101 khóa học thạc sỹ, 48 chương trình tiến sỹ trong một loạt các chuyên ngành bao gồm kỹ thuật, khoa học & nghệ thuật, âm nhạc, kinh doanh, ngôn ngữ. Đại học Bắc Texas nằm ở Denton, cách 40 dặm về phía Bắc Dallas/Fort Worth.

Đại học Bắc Texas (University of North Texas (UNT)) là trường nghiên cứu công lập, lấy sinh viên làm trung tâm đào tạo và có uy tín nhất trong hệ thống UNT. Với 12 trường/cao đẳng và hơn 36,500 sinh viên theo học, UNT là một trong những đại học lớn nhất Texas. Cộng đồng phát triển toàn cầu bao gồm 2,600 du học sinh đến từ hơn 121 quốc gia. Sinh viên của UNT nhận được một nền giáo dục chất lượng với chi phí hợp lý. Trường cung cấp 97 chương trình cử nhân, 101 khóa học thạc sỹ, 48 chương trình tiến sỹ trong một loạt các chuyên ngành bao gồm kỹ thuật, khoa học & nghệ thuật, âm nhạc, kinh doanh, ngôn ngữ. Đại học Bắc Texas nằm ở Denton, cách 40 dặm về phía Bắc Dallas/Fort Worth.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Texas Woman's University

Location: Texas Woman's University, Administration Drive, Denton, TX, USAPhone: +1 940-898-2000
Website: http://www.twu.edu/
Distance: 3.16 km

University of North Texas

Location: University of North Texas, Union Circle, Denton, TX, USAPhone: +1 940-565-2000
Website: http://www.unt.edu/
Distance: 0 km