fbpx
Đại học Bắc Florida (University of North Florida) được thành lập năm 1972 tại Jacksonville, Florida. Đây là học viện giáo dục công lập với gần 15,000 sinh viên theo học. Trường tổ chức thành 5 cao đẳng trong những lĩnh vực: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, máy tính, kỹ thuật & xây dựng, giáo dục, dịch vụ con người, y tế. Các trường cao đẳng này cấp bằng cử nhân, cao học trong một loạt môn học bao gồm sinh vật, tư pháp hình sự, tiếng Anh, lịch sử, lãnh đạo giáo dục, điều dưỡng, vật lý trị liệu v.v.

 

Đại học Bắc Florida (University of North Florida) được thành lập năm 1972 tại Jacksonville, Florida. Đây là học viện giáo dục công lập với gần 15,000 sinh viên theo học. Trường tổ chức thành 5 cao đẳng trong những lĩnh vực: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, máy tính, kỹ thuật & xây dựng, giáo dục, dịch vụ con người, y tế. Các trường cao đẳng này cấp bằng cử nhân, cao học trong một loạt môn học bao gồm sinh vật, tư pháp hình sự, tiếng Anh, lịch sử, lãnh đạo giáo dục, điều dưỡng, vật lý trị liệu v.v.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of North Florida

Location: University of North Florida, UNF Dr, Jacksonville, FL, USAPhone: +1 904-620-1000
Website: http://www.unf.edu/
Distance: 0 km