fbpx

Thông tin chung

Cao đẳng Wilmington (Wilmington College) được thành lập năm 1947 tại Bắc Carolina, gần quận Wilmington với 238 sinh viên theo học. UNCW có 73 khóa học cử nhân, 32 chương trình cao học bao gồm 1 PhD về sinh học biển, 1 EdD về lãnh đạo giáo dục. Khoa học tự nhiên, khoa học sinh học chuyên biệt, hóa học là những chương trình phổ biến nhất. Học viện bao gồm cao đẳng khoa học & nghệ thuật, trường kinh doanh Cameron, trường sư phạm Watson, trường điều dưỡng, trường Graduate chuyên cung cấp các khóa học khác nhau.

Thông tin chung

Cao đẳng Wilmington (Wilmington College) được thành lập năm 1947 tại Bắc Carolina, gần quận Wilmington với 238 sinh viên theo học. UNCW có 73 khóa học cử nhân, 32 chương trình cao học bao gồm 1 PhD về sinh học biển, 1 EdD về lãnh đạo giáo dục. Khoa học tự nhiên, khoa học sinh học chuyên biệt, hóa học là những chương trình phổ biến nhất. Học viện bao gồm cao đẳng khoa học & nghệ thuật, trường kinh doanh Cameron, trường sư phạm Watson, trường điều dưỡng, trường Graduate chuyên cung cấp các khóa học khác nhau.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Cape Fear Community College

Location: Cape Fear Community College, North Front Street, Wilmington, NC, USAPhone: +1 910-362-7000
Website: http://cfcc.edu/
Distance: 6.53 km

University of North Carolina Wilmington

Location: 601 South College Road, Wilmington, North Carolina, USAPhone: 910.962.3000
Website: https://uncw.edu/
Distance: 0 km