fbpx
Trường nghệ thuật Bắc Carolina, tên mới là trường nghệ thuật Đại học North Carolina (the University of North Carolina School of the Arts) nằm ở Winston-Salem, Bắc Carolina. Là một trường đại học công lập thành lập năm 1963, trường đào tạo hệ đại học và sau đại học, cũng như hệ trung học. Các khóa học cử nhân của trường thuộc lĩnh vực: nghệ thuật khiêu vũ, Thiết kế và sản xuất, kịch, làm phim, Âm nhạc. Trường nghệ thuật Đại học North Carolina cũng tổ chức các khóa học cấp bằng các lĩnh vực kể trên và cả chương trình đào tạo trung học.

 

Trường nghệ thuật Bắc Carolina, tên mới là trường nghệ thuật Đại học North Carolina (the University of North Carolina School of the Arts) nằm ở Winston-Salem, Bắc Carolina. Là một trường đại học công lập thành lập năm 1963, trường đào tạo hệ đại học và sau đại học, cũng như hệ trung học. Các khóa học cử nhân của trường thuộc lĩnh vực: nghệ thuật khiêu vũ, Thiết kế và sản xuất, kịch, làm phim, Âm nhạc. Trường nghệ thuật Đại học North Carolina cũng tổ chức các khóa học cấp bằng các lĩnh vực kể trên và cả chương trình đào tạo trung học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Wake Forest University School of Business

Location: Wake Forest University School of Business, Winston-Salem, NC, USAPhone: +1 336-758-5422
Website: http://www.business.wfu.edu/
Distance: 7.63 km

University of North Carolina School of the Arts

Location: University of North Carolina School of the Arts, South Main Street, Winston-Salem, NC, USAPhone: +1 336-770-3399
Website: http://www.uncsa.edu/
Distance: 0 km

Wake Forest University

Location: Wake Forest University, Wake Forest Road, Winston-Salem, NC, USAPhone: +1 336-758-5000
Website: https://www.wfu.edu/
Distance: 7.4 km