fbpx
Trường đại học Bắc Carolina, Chapel Hill (University of North Carolina, Chapel Hill) là trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1795 tại Chapel Hill, Bắc Carolina. Theo thống kê vào học kỳ mùa thu 2006, trường có 27,700 sinh viên theo học. Đại học Bắc Carolina bao gồm các trường cao đẳng chuyên biệt và khoa như: cao đẳng khoa học và nghệ thuật, Trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng phổ thông, trường đào tạo hệ cao học, trường kinh doanh, trường tổ chức khóa học trong hè, nha khoa, khoa thông tin và thư viện khoa học, báo chí, luật học, y khoa, điều dưỡng, dược, y tế cộng đồng và công tác xã hội. Trường đào tạo hệ cử nhân và bằng thạc sỹ.
Trường đại học Bắc Carolina, Chapel Hill (University of North Carolina, Chapel Hill) là trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1795 tại Chapel Hill, Bắc Carolina. Theo thống kê vào học kỳ mùa thu 2006, trường có 27,700 sinh viên theo học. Đại học Bắc Carolina bao gồm các trường cao đẳng chuyên biệt và khoa như: cao đẳng khoa học và nghệ thuật, Trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng phổ thông, trường đào tạo hệ cao học, trường kinh doanh, trường tổ chức khóa học trong hè, nha khoa, khoa thông tin và thư viện khoa học, báo chí, luật học, y khoa, điều dưỡng, dược, y tế cộng đồng và công tác xã hội. Trường đào tạo hệ cử nhân và bằng thạc sỹ.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of North Carolina At Chapel Hill

Location: University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USAPhone: +1 919-962-2211
Website: http://www.unc.edu/
Distance: 0 km