fbpx

Đại học Newcastle trở thành một cơ sở tự chủ vào năm 1965. Có khoảng 26.000 sinh viên trong cơ sở trong đó có 3.500 sinh viên quốc tế. Trường có 2 cơ sở trong và quanh khu vực thành phố biển Newcastle. Cơ sở lớn hơn nằm trong thành phố Newcastle và cơ sở thứ 2 nằm dọc theo đường bờ biển trung tâm tại Ourimbah. Trường cũng quản lý một trường kinh doanh, một phòng biểu diễn âm nhạc và một trung tâm luật. Các chương trình đại học và sau đại học được tổ chức trong 5 khoa: Kinh doanh và Luật, Giáo dục và Nghệ thuật, Cơ khí và Môi trường nhân tạo, Sức khỏe, và Khoa học và Công nghệ thông tin.

Đại học Newcastle trở thành một cơ sở tự chủ vào năm 1965. Có khoảng 26.000 sinh viên trong cơ sở trong đó có 3.500 sinh viên quốc tế. Trường có 2 cơ sở trong và quanh khu vực thành phố biển Newcastle. Cơ sở lớn hơn nằm trong thành phố Newcastle và cơ sở thứ 2 nằm dọc theo đường bờ biển trung tâm tại Ourimbah. Trường cũng quản lý một trường kinh doanh, một phòng biểu diễn âm nhạc và một trung tâm luật. Các chương trình đại học và sau đại học được tổ chức trong 5 khoa: Kinh doanh và Luật, Giáo dục và Nghệ thuật, Cơ khí và Môi trường nhân tạo, Sức khỏe, và Khoa học và Công nghệ thông tin.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

GradSchool (The University of Newcastle)

Location: Civil Engineering and Surveying (ED) The University of Newcastle, Australia, University Dr, Callaghan New South Wales, ÚcPhone: +61 2 4921 5798
Website: https://www.newcastle.edu.au/about-uon/governance-and-leadership/faculties-and-schools/faculty-of-engineering-and-built-environment/school-of-engineering
Distance: 0.22 km

Newcastle International College (NIC)

Location: Newcastle International College, Callaghan New South Wales, ÚcPhone: +61 2 4921 8888
Website: https://www.nic.nsw.edu.au/
Distance: 0.42 km

University of Newcastle

Location: University of Newcastle, University Drive, Callaghan New South Wales, ÚcPhone: +61 2 4921 5000
Website: http://www.newcastle.edu.au/
Distance: 0 km