fbpx
Trường Đại học Nevada, Las Vegas (The University of Nevada, Las Vegas) được thành lập vào năm 1957, là tổ chức giáo dục công lập được đặt tại Las Vegas, Nevada. Hiện nay có khoảng 27.988 sinh viên đang theo học tại trường. Trường cấp bằng cho bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với các chương trình trong những lĩnh vực chính như kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Quản lý Khách sạn, Nghệ thuật Tự do, Khoa học, vấn đề đô thị, nha khoa, Luật, Điều dưỡng, Phòng Khoa học Y tế và bằng danh dự.
Trường Đại học Nevada, Las Vegas (The University of Nevada, Las Vegas) được thành lập vào năm 1957, là tổ chức giáo dục công lập được đặt tại Las Vegas, Nevada. Hiện nay có khoảng 27.988 sinh viên đang theo học tại trường. Trường cấp bằng cho bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với các chương trình trong những lĩnh vực chính như kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Quản lý Khách sạn, Nghệ thuật Tự do, Khoa học, vấn đề đô thị, nha khoa, Luật, Điều dưỡng, Phòng Khoa học Y tế và bằng danh dự.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Nevada, Las Vegas

Location: University of Nevada, Las Vegas, S Maryland Pkwy, Las Vegas, NV, USAPhone: +1 702-895-3011
Website: https://www.unlv.edu/
Distance: 0 km

College of Southern Nevada

Location: 6375 W Charleston Blvd, Las Vegas, NV, USAPhone: 702-651-5000
Website: https://www.csn.edu/
Distance: 9.57 km