fbpx

Tọa lạc tại Omaha, Nebraska, đại học Nebraska – Omaha (University Of Nebraska – Omaha) được thành lập năm 1908. Trường cung cấp một loạt chuyên ngành học từ cử nhân đến tiến sỹ với gần 15,000 sinh viên theo học. Đại học Nebraska – Omaha bao gồm những trường cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, truyền thông, nghệ thuật & phương tiện truyền thông, giáo dục, khoa học thông tin & công nghệ, dịch vụ cộng đồng & các vấn đề công, nghiên cứu chuyên sâu, các chương trình nghiên cứu quốc tế

Tọa lạc tại Omaha, Nebraska, đại học Nebraska – Omaha (University Of Nebraska – Omaha) được thành lập năm 1908. Trường cung cấp một loạt chuyên ngành học từ cử nhân đến tiến sỹ với gần 15,000 sinh viên theo học. Đại học Nebraska – Omaha bao gồm những trường cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, truyền thông, nghệ thuật & phương tiện truyền thông, giáo dục, khoa học thông tin & công nghệ, dịch vụ cộng đồng & các vấn đề công, nghiên cứu chuyên sâu, các chương trình nghiên cứu quốc tế

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Nebraska Medical Center

Location: University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USAPhone: +1 402-559-4000
Website: http://www.unmc.edu/
Distance: 2.95 km

Metropolitan Community College

Location: Metropolitan Community College, North 30th Street, Omaha, NE, USAPhone: +1 800-228-9553
Website: http://www.mccneb.edu/
Distance: 7.01 km

University of Nebraska-Omaha

Location: University of Nebraska Omaha, Dodge Street, Omaha, NE, USAPhone: +1 402-554-2800
Website: http://unomaha.edu/
Distance: 0 km

Creighton University

Location: Creighton University, California Plaza, Omaha, NE, USAPhone: +1 402-280-2700
Website: http://www.creighton.edu/
Distance: 5.37 km