Đại Học Navarra là cơ sở giáo dục nằm tại Tây Ban Nha. Trường cung cấp cho sinh viên 57 chương trình đại học, 46 chương trình Cao học và 23 chương trình tiến sĩ ở khắp 4 cơ sở của trường, đặt tại Pamplona, San Sebastian, Madrid và Barcelona.

Đại Học Navarra là cơ sở giáo dục nằm tại Tây Ban Nha. Trường cung cấp cho sinh viên 57 chương trình đại học, 46 chương trình Cao học và 23 chương trình tiến sĩ ở khắp 4 cơ sở của trường, đặt tại Pamplona, San Sebastian, Madrid và Barcelona.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm