fbpx

Trường Đại Học Munster là một cơ sở đào tạo công lập đặt tại Munster, Đức. Hiện có khoảng 36.000 sinh viên đang theo học tại trường và đây chính là trường đại học lớn thứ 3 của Đức. Trường có hơn 120 lựa chọn học tập với 280 khóa học. Các lĩnh vực nổi trội tại trường là Quản trị Kinh doanh, Luật, Nhân văn, Y Dược, Toán học và Khoa học Tự nhiên. Hiện tại, trường có khoảng 550 trường đại học hợp tác quốc tế.

Trường Đại Học Munster là một cơ sở đào tạo công lập đặt tại Munster, Đức. Hiện có khoảng 36.000 sinh viên đang theo học tại trường và đây chính là trường đại học lớn thứ 3 của Đức. Trường có hơn 120 lựa chọn học tập với 280 khóa học. Các lĩnh vực nổi trội tại trường là Quản trị Kinh doanh, Luật, Nhân văn, Y Dược, Toán học và Khoa học Tự nhiên. Hiện tại, trường có khoảng 550 trường đại học hợp tác quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Atlantic University

Location: 777 Glades Rd, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/