fbpx
Cao đẳng Mount Union (Mount Union College) thành lập năm 1846, là một trường tư thục 4 năm về nghệ thuật tự do tại Alliance, Ohio. Trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực kế toán, nghệ thuật, sinh học / khoa học sinh học, quản trị kinh doanh và quản lý, hóa học, khoa học máy tính, nghệ thuật sân khấu.., Cao đẳng Mount Union hiện có 2300 sinh viên hệ đại học.

 

Cao đẳng Mount Union (Mount Union College) thành lập năm 1846, là một trường tư thục 4 năm về nghệ thuật tự do tại Alliance, Ohio. Trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực kế toán, nghệ thuật, sinh học / khoa học sinh học, quản trị kinh doanh và quản lý, hóa học, khoa học máy tính, nghệ thuật sân khấu.., Cao đẳng Mount Union hiện có 2300 sinh viên hệ đại học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Mount Union

Location: University of Mount Union, Clark Avenue, Alliance, OH, USAPhone: +1 800-992-6682
Website: http://www.mountunion.edu/
Distance: 0 km