fbpx
Trường đại học Minnesota Duluth được thành lập vào năm 1947 là một trường đại học công lập nằm ở Duluth, Minnesota. Trường cung cấp bằng cử nhân, các chương trình sau đại học, một trương trình học hai năm tại trường Y khoa, 4 năm học cao đẳng dược, và một chương trình giáo dục tiến sĩ. Một số chương trình khác mà trường cũng cung cấp bao gồm kinh doanh, ngôn ngữ, triết học, tôn giáo, toán học, tâm lý, lịch sử,vv. Trường hiện đang có 11,190 sinh viên đăng kí theo học.

 

Trường đại học Minnesota Duluth được thành lập vào năm 1947 là một trường đại học công lập nằm ở Duluth, Minnesota. Trường cung cấp bằng cử nhân, các chương trình sau đại học, một trương trình học hai năm tại trường Y khoa, 4 năm học cao đẳng dược, và một chương trình giáo dục tiến sĩ. Một số chương trình khác mà trường cũng cung cấp bao gồm kinh doanh, ngôn ngữ, triết học, tôn giáo, toán học, tâm lý, lịch sử,vv. Trường hiện đang có 11,190 sinh viên đăng kí theo học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Minnesota Duluth

Location: University of Minnesota Duluth, University Drive, Duluth, MN, USAPhone: +1 218-726-8000
Website: http://d.umn.edu/
Distance: 0 km