fbpx

Theo điều lệ năm 1925, Đại học Miami (University of Miami) là một trường tư thục có trụ sở chính tại thành phố Coral Gables. Các khuôn viên khác của trường nằm ở: trung tâm Miami, Virginia Key, Little Havana và tây nam Miami- hạt Dade. Trường tổ chức chương trình đại học về kiến trúc, nghiên cứu nữ giới, báo chí truyền thông, nghệ thuật sân khấu và pháp luật kinh doanh… Trường cao học Miami chuyên về các chương trình sau đại học thuộc lĩnh vực kiến trúc, nghệ thuật và khoa học, quản trị kinh doanh, truyền thông, khoa học biển và khí quyển… Hiện trường có hơn 15,300 sinh viên hệ đại học và sau đại học đang theo học trực tiếp tại các khuôn viên.

Theo điều lệ năm 1925, Đại học Miami (University of Miami) là một trường tư thục có trụ sở chính tại thành phố Coral Gables. Các khuôn viên khác của trường nằm ở: trung tâm Miami, Virginia Key, Little Havana và tây nam Miami- hạt Dade. Trường tổ chức chương trình đại học về kiến trúc, nghiên cứu nữ giới, báo chí truyền thông, nghệ thuật sân khấu và pháp luật kinh doanh… Trường cao học Miami chuyên về các chương trình sau đại học thuộc lĩnh vực kiến trúc, nghệ thuật và khoa học, quản trị kinh doanh, truyền thông, khoa học biển và khí quyển… Hiện trường có hơn 15,300 sinh viên hệ đại học và sau đại học đang theo học trực tiếp tại các khuôn viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Miami-Dade College

Location: Miami Dade College, Northeast 2nd Avenue, Miami, FL, USAPhone: +1 305-237-2000
Website: http://www.mdc.edu/
Distance: 7.57 km

University of Miami

Location: Coral Gables, FL 33124, USAPhone: 305-284-2211
Website: https://welcome.miami.edu/
Distance: 0 km