fbpx

Đại học Memphis (University of Memphis) thành lập năm 1912 dưới tên trường Normal, Tây Tennessee. Hiện khoảng 20.379 sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Memphis bao gồm mười trường: Nghệ thuật và Khoa học, Kinh doanh và Kinh tế, Truyền thông và Nghệ thuật, Giáo dục, Kỹ thuật, Đại học, Điều dưỡng, thính học và bệnh lý học ngôn ngữ nói, Luật và trường cao học. Đại học Memphis đào tạo hệ đại học, sau đại học và cấp bằng danh dự.

Đại học Memphis (University of Memphis) thành lập năm 1912 dưới tên trường Normal, Tây Tennessee. Hiện khoảng 20.379 sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Memphis bao gồm mười trường: Nghệ thuật và Khoa học, Kinh doanh và Kinh tế, Truyền thông và Nghệ thuật, Giáo dục, Kỹ thuật, Đại học, Điều dưỡng, thính học và bệnh lý học ngôn ngữ nói, Luật và trường cao học. Đại học Memphis đào tạo hệ đại học, sau đại học và cấp bằng danh dự.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Tennessee Health Science Center

Location: University of Tennessee Health Science Center, South Dunlap Street, Memphis, TN, USAPhone: +1 901-448-5500
Website: http://www.uthsc.edu/
Distance: 9.04 km

University of Memphis

Location: University of Memphis, Alumni Avenue, Memphis, TN, USAPhone: +1 901-678-2000
Website: http://www.memphis.edu/
Distance: 0 km